Публічний договір (оферта) на надання інформаційних послуг

(розміщений на сайті http://kolesnica.tv/courses/lesson?id=19)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Публічний договір (далі - Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію ТОВ "Інститут управління енергією", надалі - "Виконавця", на сайті kolesnica.tv, щодо надання Інформаційних послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі - Замовник) на перелічених нижче умовах шляхом надання інформації через онлайн вебінар - спеціальну форму передавання інформації, направлену на набуття Замовником додаткових знань, вмінь та навичок у визначеній сфері діяльності в результаті використання За допомогою вебінару.

1.2 Прийняття (акцепт) цієї Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником усіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені нижче в цій Оферті.

1.3 Даний Публічний договір на надання Інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4 Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- і дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в такому значенні:

Оферта - цей публічний договір на надання інформаційних послуг.

Сайт - інтернет-сайт http: kolesnica.tv, що використовується Виконавцем на правах власності, або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно відповідного Договору.

Інформаційні послуги - будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов Оферти для участі в тематичних тренінгах у форматі вебінарів, супутніх їм семінарах у форматі вебінарів, а також інформаційних послуг Виконавця з надання за плату мультимедійних курсів-тренінгів (тренінги в записі), і супутніх інформаційних послуг Виконавця у формі консультацій, за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення. Форма і необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.

Акцепт Оферти - повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо 100% попередньої оплати Інформаційної послуги.

Виконавець - ТОВ "Інститут управління енергією" або інша фізична та/або юридична особа, що має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник - особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

Договір на надання інформаційних послуг (далі - Договір) - договір між Замовником і Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

 1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ. Вартість послуг, порядок оплати та гарантії повернення грошових коштів.

3.1 Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі за винагороду, яка виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису вебінару за плату.

3.2 Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір на надання Інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

 

3.3 Платежі за цим договором здійснюються одним із способів, що пропонуються Замовнику, зокрема під час натискання кнопки "Оплатити", які містять у собі:

- оплата електронними грошовими коштами;

- оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;

- оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк;

- іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

3.4 Загальна вартість послуг, надана Користувачеві за цим Договором, становить загальну суму оплачених Користувачем Курсів.

3.5 Вартість конкретного Курсу визначається Виконавцем у Програмі Курсу, що розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

3.6 Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті при оформленні рахунку.

3.7 Виконавець має право не повертати кошти сплачені Користувачем за навчання, якщо Користувач прослухав більш ніж одне заняття Курсу і відмовився від Послуг.

3.8 У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця - Виконавець повертає кошти лише за ті заняття Курсу, які не були проведені Виконавцем. Проведені заняття Курсу в такому випадку не компенсуються.

3.9 У разі якщо Користувач відмовляється від навчання до початку Курсу, Виконавець повертає сплачений аванс у повному обсязі. У разі оплати всієї суми - 100% вартості Договору Користувачеві повертаються кошти в сумі 90% від сплачених коштів.

3.10 Розмір оплати встановлюється за весь термін проходження Курсу і не може змінюватися.

 1. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1 Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Інформаційної послуги, розміщеної на Сайті, передає запис вебінару або надає доступ до закритої зони Сайту, шляхом передачі паролів доступу, за умови 100% передоплати цієї послуги.

4.2 Види та способи оплати кожного виду Інформаційної послуги зазначаються на Сайті.

4.3 При бажанні, Замовник може скористатися послугою Розстрочка оплати Інформаційних послуг. Додаткова інформація про цю послугу вказана на сторінках Сайту. У такому випадку прийняття Оферти Замовником відбувається з моменту оплати ним першого платежу.

4.4 Участь у вебінарі підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь і внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Посилання на участь у вебінарі надаються Замовнику шляхом їх направлення на адресу електронної пошти Замовника, вказану ним при заповненні заявки на отримання Інформаційних послуг шляхом участі в онлайн вебінарі.

4.5 У разі, якщо протягом 2 робочих днів Замовник з тієї чи іншої причини не отримав доступу до Інформаційної послуги, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: admin@kolesnica.tv

4.6 Виконавець зобов'язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення вебінару в термін, зазначений на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до закритої зони Сайту протягом 2 робочих днів з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

4.7 Справжня Оферта має силу акта про надання послуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акта.

4.8 Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у вебінарі без повернення внесеної плати, у разі порушення ним правил поведінки під час вебінару. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників тренінгу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання тощо.

4.9 Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у вебінарі в разі встановлення факту передання ним реквізитів для участі у вебінарі третім особам, розповсюдження Замовником інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю у вебінарі, третім особам за плату або безоплатно. Використання Замовником інформації та матеріалів, отриманих у результаті отримання Інформаційних послуг, допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Замовника.

 1. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

5.1 Надання Замовнику Інформаційної послуги можливе за умови створення ним на Сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис повинен містити прізвище, ім'я Замовника, адресу його електронної пошти, телефон, які він зазначає при створенні рахунку під час купівлі товару.

5.2 Замовник несе відповідальність за конфіденційність пароля, якщо на сайті потрібно ввести пароль. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою: admin@kolesnica.tv

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1 Виконавець зобов'язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до Сайту з використанням облікового запису Замовника.

6.2 Виконавець у процесі надання Інформаційної послуги у вигляді онлайн вебінару бере на себе обов'язки з технічного супроводу трансляції онлайн-вебінару.

6.3 Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.

6.4 Виконавець гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про надану послугу на його вимогу.

6.5 Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення вебінару, та\або кількість інформації (занять) у курсі вебінару (може змінюватися до 5% в односторонньому порядку), попередньо повідомивши Замовника не пізніше ніж за три календарних дні з моменту ухвалення такого рішення, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Замовника.

6.6 Виконавець має право змінювати тривалість вебінару та/або умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті не пізніше ніж за 5 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).

6.7 Виконавець має право продовжити строки проведення вебінару, повідомивши про це Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, на строк, що не перевищує 30 календарних днів.

6.8 Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника в разі порушення ним правил вебінару, зазначених у п. 4.8. цієї Оферти без повернення внесеної плати.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1 Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Сайті. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

7.2 Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою метою інформацію та матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.

7.3 Замовник зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Сайту, входити на Сайт під своїм акаунтом одночасно тільки з одного персонального комп'ютера. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Інформаційної послуги з причин, які не залежать від Виконавця (у т.ч. через невиконання п. 7.1 цієї Оферти).

7.4 Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини з оплатного надання послуг.

7.5 Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів", винятково у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця та за умови доведеності зазначеної обставини.

 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1 Заказчик обязан предоставлять достоверную информацию о себе в процессе создания учетной записи (регистрации) на Сайте. Заказчик несет ответственность за достоверность такой информации.

7.2 Заказчик обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а также не использовать в любых целях информацию и материалы, ставшие ему доступными в связи с предоставлением Информационной услуги, за исключением их личного использования.

7.3 Заказчик обязан поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы связи, обеспечивающие ему доступ к Сайту, входить на Сайт под своим аккаунтом одновременно только с одного персонального компьютера. Исполнитель не несет ответственности за непредоставление (некачественное предоставление) Информационной услуги по причинам, которые не зависят от Исполнителя (в т.ч. из-за невыполнения п. 7.1 настоящей Оферты).

7.4 Заказчик пользуется всеми правами потребителя в соответствии с действующим законодательством Украины, регулирующим отношения по возмездному оказанию услуг.

7.5 Заказчик в случае предоставления ему услуги ненадлежащего качества имеет право воспользоваться правами, предусмотренными ст. 8 Закона Украины "О защите прав потребителей", исключительно в случаях, когда нарушение его прав произошло по вине Исполнителя и при условии доказанности указанного обстоятельства.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер послуги, що надається, зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суду.

8.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Офертою, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

 1. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

9.1 Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, приймає на себе також ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням знань, умінь і навичок, отриманих Замовником в ході надання Інформаційної послуги.

9.2 Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь і навичок, а також отримання Замовником Інформаційної послуги певного прибутку (доходу) з їхнім використанням (реалізацією) у визначеному або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижчого, ніж очікування Замовника, а також за прямі й опосередковані збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю чинників: цілеспрямованості, ефективності, ефективності, ефективності, ефективності, результативності, результативності, результативності, результативності, ефективності

9.3 Виконавець під час надання Інформаційної послуги вправі вимагати у Замовника виконання "домашніх завдань" - певних дій Замовника, запланованих і доручених Виконавцем, які дають змогу Виконавцю перевіряти й переконуватися в засвоєнні Замовником інформації, отриманої під час проведення онлайн-вебінару, набуття ним досвіду розв'язання конкретних завдань у межах теми вебінару, оцінювання рівня здібностей Замовника, а також для інших цілей Виконавця. "Домашні завдання" надсилаються Замовнику за допомогою електронного зв'язку: на електронну пошту або іншим способом, який обговорюється окремо в кожному випадку.

9.4 Невиконання або неналежне виконання Замовником "домашніх завдань" є для Виконавця підставою для відмови у поверненні грошових коштів, сплачених Замовником Виконавцю, чим би не обґрунтовувалася вимога Замовника, що беззастережно приймається сторонами.

9.5 Приймання до розгляду претензій Замовника з вимогою про повернення грошових коштів припиняється після закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку вебінару (тобто отримання паролів доступу до закритої зони сайту, де знаходяться записи тренінгу), що беззастережно приймається сторонами.  Інший спосіб продовження гарантованого терміну повернення коштів неможливий і суперечить цій Оферті.

9.6 Умови гарантійних термінів з надання Інформаційних послуг: протягом 14 днів після оплати даних послуг і не пізніше дати початку тренінгу, послуги для кожного тренінгу, які вказані на сайті kolesnica.tv

9.7 Умови гарантійних термінів з надання Інформаційних послуг втрачають чинність при переведенні з одного курсу навчання на інший.

9.8 Претензії з вимогою про повернення грошових коштів, внесених як оплата за вебінар у записі, за винятком виробничого браку та інших механічних ушкоджень, які виникли не з вини Замовника і до передачі йому цифрового оптичного носія із записом вебінару, Виконавцем не розглядаються.

9.9 Претензії з вимогою про повернення грошових коштів мають бути надіслані Виконавцю не пізніше, ніж за добу до закінчення гарантійного строку. Інші претензії з вимогою про повернення грошових коштів Виконавцем розглядатися не будуть.

 1. ФОРС-МАЖОР

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які виникли після укладення цього Договору і унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами, тощо, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, заворушення та інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця (та\або ведучого вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус та інші стихійні лиха, війна, військові дії, , неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, ухвалення законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього Договору, та будь-які інші надзвичайні обставини.

10.1. Договору, строк виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини та їх наслідки.

10.2 Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п. 10.3.

10.3. якщо форс-мажорні обставини та їхні наслідки продовжують діяти понад шість місяців, сторони в найкоротші строки повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1 Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

11.2 У випадку, який не врегульовано цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

11.3 Виконавцем за цим Договором є ТОВ "Інститут управління енергією" та\або особа, яка має право на надання таких Інформаційних послуг.

11.4 До цього договору застосовується законодавство України.

11.5 Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, що стають відомими їм у зв'язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

 1. 6. Адміністрація Сайту - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут управління енергією" , юридична адреса: 08296, Україна, Київська обл, м. Ірпінь, смт. Ворзель, провулок Ворзельський, буд. 32; адреса фактичного місцезнаходження та поштова адреса: 08296, Україна, Київська обл, м. Ірпінь, смт Ворзель, провулок Ворзельський, буд. 32, дата реєстрації: 06.04.2012 р., номер запису: 13571020000002962;

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ТОВ «Інститут управління енергією»

Україна, Бучанський район, п. Ворзель, пр. Ворзельський, буд.32.

п/рUA153052990000026003040101572 в АТ КБ «ПриватБанк»

МФО 305299

Код 37910529 

Неплатник ПДВ

тел. (_380__) 503529381

 

Директор ТОВ "Інститут управління енергією" Макарчук Ольга Олександрівна.

 

 

 

 

 

 

 

Публичный договор (оферта) на оказание информационных услуг

(размещен на сайте http://kolesnica.tv/courses/lesson?id=19)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Публичный договор (далее – Оферта, договор) представляет собой официальное предложение  ООО «Институт управления энергией», в дальнейшем «Исполнителя» на сайте kolesnica.tv, по оказанию Информационных услуг юридическим и/или дееспособным физическим лицам (далее – Заказчик) на перечисленных ниже условиях путем предоставления информации через онлайн вебинар – специальной формы передачи информации, направленной на приобретение Заказчиком дополнительных знаний, умений и навыков в определенной сфере деятельности в результате использования Заказчиком особых мероприятий, определяемых им по своему усмотрению, либо отчуждение в пользу Заказчика тренинга в записи – за установленную плату.

1.2. Принятие (акцепт) данной Оферты означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий без каких-либо исключений и/или ограничений и приравнивается в соответствии с ч. 2 ст. 642 Гражданского кодекса Украины (далее ГК Украины) к заключению сторонами двухстороннего письменного договора на условиях, которые изложены ниже в этой Оферте.

1.3. Данный Публичный договор на оказание Информационных услуг (Оферта) считается заключенным (акцептированным) с момента заполнения Заказчиком учетной записи на Сайте Исполнителя и поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

1.4. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и дееспособности необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора на оказание Информационных услуг.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

2.1 В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

Оферта – настоящий публичный договор на оказание информационных услуг.

Сайт – интернет-сайт http: kolesnica.tv  используемый Исполнителем на правах собственности или другая онлайн-платформа, которую Исполнитель будет использовать согласно соответствующего Договора.

Информационные услуги – любые услуги Исполнителя, виды и стоимость которых определена на Сайте, по предоставлению ограниченного доступа Заказчика к Сайту в соответствии с условиями Оферты для участия в тематических тренингах в формате вебинаров, сопутствующих им семинарах в формате вебинаров, а также информационных услуг Исполнителя по предоставлению за плату мультимедийных курсов-тренингов (тренинги в записи), и сопутствующих информационных услуг Исполнителя в форме консультаций, посредством использования бесплатного программного обеспечения с закрытым кодом, обеспечивающим шифрованную голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами (VoIP), используя технологии пиринговых сетей (SKYPE-консультации), либо консультационных услуг в иной форме. Форма и необходимость предоставления сопутствующих информационных услуг определяются Исполнителем самостоятельно.

Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий по 100% предварительной оплате Информационной услуги.

Исполнитель – ООО «Институт управления энергией»  или другое физического и/или юридическое лицо, имеющего право предоставить Информационные услуги Заказчику на условиях настоящей Оферты.

Заказчик - лицо, осуществившее Акцепт Оферты на изложенных в ней условиях.

Договор на оказание информационных услуг (далее – Договор) – договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление Информационных услуг, который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ. Стоимость услуг, порядок оплаты  и гарантии возврата денежных средств .

3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Заказчику Информационных услуг силами Исполнителя в соответствии с условиями настоящей Оферты путем предоставления Информационных услуг в интерактивном (онлайн) формате за вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком Исполнителю, либо предоставление Заказчику видеозаписи вебинара за плату.

3.2. Стоимость каждого вида Информационной услуги устанавливается на Сайте Исполнителя. Данный договор на оказание Информационных услуг считается заключенным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Платежи по настоящему договору осуществляется одним из способов предлагаемых Заказчику, в том числе при нажатии кнопки «Оплатить», которые включают в себя:

- оплата электронными денежными средствами;

- оплата через платежные терминалы либо интернет-банкинг;

- оплата на расчетный счет Исполнителя через банк;

- иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем.

3.4. Общая стоимость услуг, оказанная Пользователю по настоящему Договору составляет общую сумму оплаченных Пользователем Курсов.

3.5. Стоимость конкретного Курса определяется Исполнителем в Программе Курса, которая размещается на Сайте Исполнителя или же сообщается менеджером компании Исполнителя лично клиенту.

3.6. Стоимость предусмотренных настоящим Договором Услуг оплачивается Пользователем в безналичной форме, путем перечисления на текущий счет Исполнителя или при помощи оплаты на сайте при оформлении счета.

3.7. Исполнитель имеет право не возвращать средства уплаченные Пользователем за обучение, если Пользователь прослушал более чем одно занятие Курса и отказался от Услуг.

3.8. В случае досрочного прекращения действия Договора по инициативе Исполнителя — Исполнитель возвращает средства только за те занятия Курса, которые не были проведены Исполнителем. Проведенные занятия Курса в таком случае не компенсируются.

3.9. В случае если Пользователь отказывается от обучения до начала Курса, Исполнитель возвращает уплаченный аванс в полном объеме. В случае оплаты всей суммы — 100% стоимости Договора Пользователю возвращаются средства в сумме 90% от уплаченных средств.

3.10. Размер оплаты устанавливается за весь срок прохождения Курса и не может изменяться.

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

4.1. Исполнитель предоставляет ограниченный доступ Заказчику к Информационной услуге, размещенной на Сайте, передает запись вебинара или предоставляет доступ в закрытую зону сайта, путем передачи паролей доступа, при условии 100 % предоплаты этой услуги.

4.2. Виды и способы оплаты каждого вида Информационной услуги указываются на Сайте.

4.3. При желании, Заказчик может воспользоваться услугой Рассрочка оплаты Информационных услуг. Дополнительная информация о данной услуге указана на страницах Сайта. В таком случае принятие Оферты Заказчиком происходит с момента оплаты им первого платежа.

4.4. Участие в вебинаре подтверждается заполнением Заказчиком соответствующей заявки на участие и внесением оплаты одним из способов, указанных на Сайте. Ссылки на участие в вебинаре предоставляются Заказчику путем их направления на адрес электронной почты Заказчика, указанной им при заполнении заявки на получение Информационных услуг путем участия в онлайн вебинаре.

4.5. В случае, если в течение 2 рабочих дней Заказчик по той или иной причине не получил доступа к Информационной услуге, ему необходимо обратиться в службу поддержки Исполнителя по адресу: admin@kolesnica.tv

4.6. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Информационную услугу путем организации и проведения вебинара в срок, указанный на Сайте, или путем предоставления Заказчику доступа к закрытой зоне Сайта в течение 2 рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.

4.7. Настоящая Оферта имеет силу акта об оказании слуг. Приемка производится без подписания соответствующего акта.

4.8. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в вебинаре без возвращения внесенной платы, в случае нарушения им правил поведения во время вебинара. Указанными нарушениями являются: разжигание межнациональных конфликтов, оскорбление участников тренинга, ведущего, отклонение от темы тренинга, реклама, нецензурные высказывания и т.п.

4.9. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в вебинаре в случае установления факта передачи им реквизитов для участия в вебинаре третьим лицам, распространения Заказчиком информации и материалов, полученных им в связи с участием в вебинаре, третьим лицам за плату или безоплатно. Использование Заказчиком информации и материалов, полученных в результате получения Информационных услуг, допускается только в личных целях и для личного использования Заказчика.

4.10. После окончания обучения повторно ссылки доступа к урокам не предоставляются.

5. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА НА САЙТЕ

5.1. Предоставление Заказчику Информационной услуги возможно при условии создания им на Сайте соответствующей учетной записи. Учетная запись должна содержать фамилию, имя Заказчика, адрес его электронной почты, телефон, которые он указывает при создании счета при покупке товара.

5.2. Заказчик несет ответственность за конфиденциальность пароля, если на сайте требуется ввести пароль. При установлении Заказчиком фактов несанкционированного доступа к своей учетной записи, он обязуется в кратчайшие сроки уведомить об этом обстоятельстве службу поддержки Исполнителя по адресу: admin@kolesnica.tv

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

6.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику круглосуточный доступ к Сайту с использованием учетной записи Заказчика.

6.2. Исполнитель в процессе оказания Информационной услуги в виде онлайн вебинара берет на себя обязанности по техническому сопровождению трансляции онлайн-вебинара.

6.3. Исполнитель несет ответственность за хранение и обработку персональных данных Заказчика, обеспечивает конфиденциальность этих данных в процессе их обработки и использует их исключительно для качественного оказания Информационной услуги Заказчику.

6.4. Исполнитель гарантирует предоставление Заказчику полной и достоверной информации об оказываемой услуге по его требованию.

6.5. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент изменять дату проведения вебинара, и\или количество информации (занятий) в курсе вебинара (может меняться до 5% в одностороннем порядке), предварительно уведомив Заказчика не позднее трех календарных дней с момента принятия такого решения, путем направления сообщения на электронную почту Заказчика.

6.6. Исполнитель вправе изменять длительность вебинара и/или условия настоящей Оферты в одностороннем порядке без предварительного уведомления Заказчика, публикуя указанные изменения на Сайте, не позднее 5 календарных дней со дня их внесения (принятия).

6.7. Исполнитель вправе продлить сроки проведения вебинара, уведомив об этом Заказчика не позднее трех календарных дней с момента принятия такого решения, на срок, не превышающий 30 календарных дней.

6.8. Исполнитель вправе заблокировать учетную запись Заказчика в случае нарушения им правил вебинара, указанных в п. 4.8. данной Оферты без возвращения внесенной платы.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик обязан предоставлять достоверную информацию о себе в процессе создания учетной записи (регистрации) на Сайте. Заказчик несет ответственность за достоверность такой информации.

7.2. Заказчик обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а также не использовать в каких бы то ни было целях информацию и материалы, ставшие ему доступными в связи с оказанием Информационной услуги, за исключением их личного использования.

7.3. Заказчик обязан поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы связи, обеспечивающие ему доступ к Сайту, входить на Сайт под своим аккаунтом одновременно только с одного персонального компьютера. Исполнитель не несет ответственности за непредоставление (некачественное предоставление) Информационной услуги по причинам, не зависящим от Исполнителя (в т.ч. по причине неисполнения п. 7.1 данной Оферты).

7.4. Заказчик пользуется всеми правами потребителя в соответствии с действующим законодательством Украины, регулирующим отношения по возмездному оказанию услуг.

7.5. Заказчик в случае оказания ему услуги ненадлежащего качества вправе воспользоваться правами, предусмотренными ст. 8 Закона Украины «О защите прав потребителей», исключительно в случаях, когда нарушение его прав произошло по вине Исполнителя и при доказанности указанного обстоятельства.

7.6. Все претензии по качеству оказываемой Информационной услуги должны направляться Заказчиком в адрес Исполнителя посредством письма на электронную почту admin@kolesnica.tv Срок рассмотрения претензии(ий) Заказчика Исполнителем составляет 30 (тридцать) дней (в том числе претензий, содержащих требование о возврате денежных средств) с момента поступления претензии в адрес Исполнителя, по истечении которого Исполнителем принимается одно из следующих решений: 1) о несогласии с претензией и об отказе в возврате денежных средств, либо 2) о согласии с претензией и об удовлетворении требования о возврате денежных средств.

7.7. Порядок возврата денежных средств. В случае принятия решения Исполнителем о возврате денежных средств, Денежные средства возвращаются Заказчику путем их: зачисления на счет Заказчика в платежных системах, кредитную карту, личный счет или другие реквизиты согласованные сторонами. Все возвраты денежных средств осуществляются при условии направления Заказчиком в адрес Исполнителя заявления по форме, которое будет выслано Заказчику письмом по электронной почте. Сторонами безоговорочно принимается, что окончательное решение о способе возврата денежных средств остается в каждом конкретном случае на усмотрение Исполнителя. В случае возврата денежных средств на счет Заказчика в банке или на счет Заказчика в платежной системе, заполненное заявление на возврат денежных средств с подписью Заказчика по форме в сканированном электронном виде высылается по электронной почте Исполнителю (допускаются следующие форматы файла: gif, jpeg, pdf). Заявление на возврат Денежных средств должно содержать в обязательном порядке сведения о счете Заказчика, коммерческой организации (банке), где хранится счет, ее адресе. В случае отсутствия в заявлении необходимых сведений, требуемых для осуществления возврата денежных средств Исполнитель не гарантирует сроков, указанных в п. 7.8.

7.8. Денежные средства зачисляются на счет в банке, указанный Заказчиком, на протяжении 30-ти календарных дней с момента, когда Исполнитель получил подписанное и сканированное заявления Заказчика по форме. Финансовый документ, подтверждающий внесение денежных средств Исполнителем на счет Заказчика, является доказательством исполнения Исполнителем обязанности по возврату денежных средств Заказчику, что безоговорочно принимается сторонами.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1 Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги, обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием Информационной услуги, применять досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, стороны вправе обратиться в Украинский суд.

8.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Украины.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

9.1. Заказчик, принимая условия настоящей Оферты, принимает на себ